בעבר, ‬היו‭ ‬שנטו‭ ‬לחשוב, ‬על‭ ‬בסיס‭ ‬מידע‭ ‬מוטעה, ‬כי‭ ‬הסיכונים‭ ‬הגנטיים‭ ‬חלים‭ ‬רק‭ ‬על‭ ‬אשכנזים. ולא‭ ‬היא‭!‬

ילדים‭ ‬חולים‭ ‬והוריהם‭ ‬הנמנים‭ ‬על‭ ‬עדות‭ ‬המזרח, ‬שואלים‭ ‬בעת‭ ‬סבלם‭ –  ‬למה‭ ‬ומדוע‭ ‬לא‭ ‬עוררו‭ ‬אותם‭ ‬על‭ ‬חשיבות‭ ‬הבדיקות‭ ‬הגנטיות‭ ‬לפני‭ ‬הנישואין. ‬המציאות‭ ‬העגומה‭ ‬מלמדת‭ ‬כי‭ ‬אין‭ ‬חסינות. ‬בני‭ ‬ובנות‭ ‬כל‭ ‬עדה‭ ‬שתהיה‭ ‬ומכל‭ ‬מוצא‭ ‬שהוא, ‬חשופים‭ ‬לסיכונים‭ ‬גנטיים‭ ‬הנובעים‭ ‬מאי‭-‬התאמה‭ ‬בין‭ ‬בני‭ ‬הזוג‭ .‬לכן‭ ‬מוטלת‭ ‬חובה‭ ‬על‭ ‬כולם‭ ,‬ללא‭ ‬יוצא‭ ‬מן‭ ‬הכלל,‬ לבדוק‭ ‬מראש‭ ‬את‭ ‬ההתאמה‭ ‬הגנטית‭ .‬

הפאנל הבסיסי של ‘דורות’‭ – ‬כולל בדיקה לחמישים וארבע מחלות גנטיות רצסיביות המוגדרות ברובן כקשות ויותר שכיחות. הפאנל מיועד לכלל העדות, לפי הנצרך בכל עדה ועדה‭.‬

בני‭ ‬עדות‭ ‬המזרח‭ ‬ויוצאי תימן‭ -‬‭ ‬בשנים האחרונות נוספו לפאנל הבסיסי של ‘דורות’ עשרות בדיקות למחלות המצויות בקרב עדות המזרח ויוצאי תימן, המומלצות לבדיקה ע”י משרד הבריאות, זאת כתוצאה מהרבה משפחות מקרב עדות אלו שלא נבדקו בעבר ונולדו להם ילדים חולים במחלות קשות הניתנות היום למניעה.‬ נבדקים ממוצא אשכנזי וספרדי יבדקו לכל המחלות שבפאנל הבסיסי (הן אלו המיועדות לאשכנזים והן אלו המיועדות לבני עדות המזרח).

פאנל השמיעה‭ -‬‭ ‬עם התרחבות המחקר הגנטי עמלו ב’דורות’ בשנים האחרונות על מחקרים ובדיקות למחלות הגורמות ללקויות שמיעה, וכיום יש אפשרות להוסיף את הבדיקות של פאנל השמיעה. הפאנל מיועד לצמצום משמעותי של הסיכון ללקויות שמיעה רצסיביות. ‘דורות’ ממליצה על הוספת הפאנל.

בכל‭ ‬מקרה‭ ‬של‭ ‬מחלה‭ ‬או‭ ‬בעיה‭ ‬גנטית‭ ‬כלשהי‭ ‬במשפחה‭) ‬גם‭ ‬רחוקה‭ (‬ יש‭ ‬לברר‭ ‬במשרדי ‬‭’‬דורות‭ ‘‬אם‭ ‬סיכון‭ ‬גנטי‭ ‬ספציפי‭ ‬זה‭ ‬כלול‭ ‬בסל‭ ‬הבדיקות‭.‬ ‘דורות’ ‬מעניקה‭ ‬עזרה‭ ‬והכוונה‭ ‬למשפחות‭ ‬הסובלות‭ ‬ממחלות‭ ‬גנטיות‭.‬

הבדיקה‭ ‬היא‭ ‬בשביל‭ ‬כולנו‭ ‬ומתאימה‭ ‬לכולנו‭.‬

כולם‭ ‬נבדקים‭.‬